Trademark Clearinghouse | Skydda ditt varumärke

Trademark ClearinghouseAnsökningsperioden för nya toppdomäner är avslutad och sammanlagt har 1930 ansökningar lämnats in, ca 1400 unika. Ansökningar med svensk anknytning har lämnats in av SAS, Ikano, SCA, Sandvik, Sony Mobile, Volvo, Ericsson och Stockholm Stad.

För att underlätta för varumärkesinnehavaren och för att hjälpa denne att skydda sina rättigheter har ICANN beslutat att inrätta ett så kallat Trademark Clearinghouse, där man som varumärkesinnehavare har möjlighet att lägga in sina registrerade varumärken. Trademark Clearinghouse kommer att användas inför kommande lanseringar av nya toppdomäner. Tanken är att en varumärkesinnehavare endast skall behöva registrera sitt varumärke på ett ställe, för att bevaka lansering av samtliga nya toppdomäner.

Ett registrerat varumärke i Trademark Clearinghouse är ett krav för att finnas med i de nya toppdomänernas Sunrise- och Claimperioder.

Om man har intresse av att skydda sina varumärken, är det således viktigt att skyndsamt se över sina domännamns- och varumärkesstrategier.

För att se vilka ansökningar om nya toppdomäner som ansökts till ICANN, klicka här.

Den 17 December anordnade ICANN en lottning för att börja prioritera i vilken ordning alla ansökningar  ska utvärderas. Resultatet från denna lottning hittar du här http://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus.

House of Ports hjälper självklart till att registrera ditt varumärke i Trademark Clearinghouse. För ytterligare information, kontakta tmch@ports.se eller ring Sales Manager Per Ahlström på telefonnummer 031-7202000.

FAQ Trademark Clearinghouse

Vad är Trademark Clearinghouse?

Trademark Clearinghouse är en databas som validerar och lagerhåller registrerade varumärken inför kommande lanseringar av nya toppdomäner. För att vara med i Trademark Clearinghouse måste berörda varumärken skickas in.  Notera att det endast krävs ett varumärke per lydelse. Således om man har samma varumärke registrerat på flera marknader behöver inte alla dessa skickas till Trademark Clearinghouse, det räcker med ett per lydelse.

Varför skall man skicka in sina varumärken till Trademark Clearinghouse?

1. Egna registreringar av domännamn
Om man vill registrera domännamn med exakt namnlikhet med sitt/sina varumärke(n) under någon av de nya toppdomänerna under den inledande sunrise fasen (minst de 30 första dagarna), som är avsedd för varumärkesinnehavare, måste man finnas i Trademark Clearinghouse samt skicka in bevis på att man använder varumärket. Denna bevisning kan vara etiketter eller förpackningar som visar att en produkt är tillgänglig för användning. Det kan även vara marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden, skärmdump eller sociala medier. Det är för att visa att rättighetsinnehavaren kommunicerar till konsumenterna att en produkt eller tjänst har en viss källa. Alla dess olika typer av bevisning kan skickas in elektroniskt.

2. Andras ev. intrång på ert varumärke
Har man sitt varumärke med i Trademark Clearinghouse kommer de som ansöker om ett domännamn, som är exakt likt ditt varumärke, under första tiden när nya toppdomänerna släpps fritt (minst de 60 första dagarna), att varnas att de kan göra intrång. Registranten har möjlighet att trots detta gå vidare med domännamnsregistreringen, men ni blir i så fall informerad om detta. Detta kallas Trademark Claim.

Vad ger Trademark Clearinghouse för skydd av ens varumärken?

Varumärkesinnehavare med varumärken i Trademark Clearinghouse får förtur kunna registrera sina domännamn innan de släpps fria. Notera att det kan finnas flera som har lagt in exakt samma lydelse i Trademark Clearinghouse, så vem som får rätt att först registrera sitt domännamn är ännu inte bestämt. Troligen kommer varje respektive registry bestämma. Trademark Clearinghouse kommer inte i framtiden stoppa andra från att registrera domännamn med exakt namnlikhet som varumärken i Trademark Clearinghouse.

Vad vet – respektive tror – man om Trademark Clearinghouse’s tillämpningsområden i framtiden?

Då Trademark Clearinghouse kommer att vara en väl genomarbetat funktion/databas så är det troligt att Trademark Clearinghouse kommer att användas för alla nya toppdomäner som kommer att släppas i framtiden. ICANN har meddelat att det kan komma sidotjänster för Trademark Clearinghouse, men vad dessa kommer att vara är ännu inte klart.

Hur går man till väga?

House of Ports tar emot anmälan från kunderna som önskar att vara med i Trademark Clearinghouse. Detta innebär att vi sköter allt vad gäller inhämtning och kontroll av relevanta uppgifter knutet till respektive varumärke, samt lägger in ansökan i Trademark Clearinghouse.

Kan ingen, under överskådlig framtid, registrera mitt varumärke som domännamn om varumärket är registrerat i Trademark Clearinghouse?

Det kommer finnas tre faser:

Fas 1

Sunrise, förbehållet varumärkesinnehavare.

Fas 2

Trademark Claim, sökande kommer informeras om att de eventuella varumärkesrättigheter som finns anmälda i Trademark Clearinghouse och ägare till anmäld varumärkesrättighet kommer informeras om sökanden väljer registrera domännamnet trots den information som lämnats.

Fas 3

Först till kvarn, varumärkesinnehavaren är hänvisad till URS eller UDRP.

Kommer Trademark Clearinghouse omfatta felstavningar och variationer eller bara exakt matchning av ett varumärke?

Den information vi har nu är att det är identisk matchning som gäller, det som får ändras är sådant som inte fungerar i domännamnssystemet till exempel mellanslag, & eller @-tecken eller liknande. Dessa tecken kan antingen tas bort eller ersättas med ett bindestreck.

Jag har inget registrerat varumärke men vill ha möjligheten att vara med i Trademark Clearinghouse?

De nya toppdomänerna kommer att lanseras successivt, där finns det ännu möjligheter att hinna få sina varumärken registrerade. Kontakta oss så berättar vi mer om hur man går till väga.

Vad är URS (Uniform Rapid Suspension)?

I samband med att de nya gTLD introducerades uppkom det krav på alternativa möjligheter för varumärkesinnehavare att kunna säkerställa att deras rättigheter gick att säkerställa. Därför introducerades URS förfarandet som är ett snabbare tvistlösningssystem än det klassiska UDRP förfarandet. Tanken bakom systemet var att varumärkesinnehavare skulle ha en möjlighet att snabbt komma till rätta med klara intrång i deras immateriella rättigheter. URS förfarandet är därför inte utvecklat för svårbedömda fall där frågan om intrång inte går att fastställa på ett enkelt sätt.

De krav som ställs för att en klagande ska få en domän avstängd liknar de krav som uppställts under UDRP systemet. Dock så har klaganden en högre bevisbörda än under UDRP systemet. I samband med detta finns det även en rad olika invändningar en svarande kan framställa som svar på ett URS krav. Det enda resultat man kan uppnå med ett URS förfarande är en temporär avstängning av domännamnet, denna avstängning kan även förlängas. Det finns inget som hindrar att en klagande efter ett URS förfarande väljer att gå vidare med ett UDRP förfarande.

Kopplingen mellan Varumärken och Domännamn har aldrig varit tydligare!

- 1400 nya toppdomäner, hur påverkar det oss?

- Vilka nya toppdomäner kommer släppas?

- Trademark Clearinghouse, vad är det och hur fungerar det?

Intresserad?
Anmäl er nedan eller kontakta
tmch@ports.se eller Per Ahlström, Sales Manager, på 031-7202000.

Företag

Namn

Telefon

Din epost (obligatorisk)

Vilket/Vilka evenemang anmäler ni er till?

Please leave this field empty.


Please leave this field empty.

Clearinghouse Official Agent logo
House of Ports group

House of Ports är en företagsgrupp som genom sina fyra dotterbolag levererar skräddarsydda helhetslösningar inom Varumärken, Domännamn, Hosting och Design. House of Ports arbetar med globala aktörer med behov av internationellt skydd och kompetens inom internetstrategier. Såväl som de lokala företagarna som söker en helhetsleverantör med fokus på hög kvalitet, säkerhet och personlig kontakt.

Kontakta Oss
Telefon: +46 (0)31 - 720 20 00
E-post:info@ports.se
Besöksadress Göteborg
Kalkylvägen 3
435 33 Mölnlycke
Sverige
031 - 720 20 00
Besöksadress Stockholm
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm
Sverige
08 - 599 00 200